Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden gesloten tussen:

Enerzijds

Het bedrijf Julian Sport, gespecialiseerd in de verkoop van online sportartikelen op het internet, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer BE0428864219, waarvan de hoofdzetel is gevestigd op het adres Gentsesteenweg 366 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek - België
Hierna te noemen "de verkoper" of "Julian Sport"

En anderzijds

De niet-commerciële persoon, met een leeftijd van minstens 18 jaar, met de juridische competentie om zich zelf of door middel van een persoon met het ouderlijk gezag, zijn voogd of curator, te binden tot een aankoop via de website "http://www.juliansport.com".
Hierna te noemen "de Klant"

Samen aangeduid als "de Partijen"

De laatste datum van actualisering van de algemene verkoopsvoorwaarden staat vermeld aan de bovenkant van de pagina.

Julian sport behoudt zich het recht de huidige algemene verkoopsvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving , in het bijzonder om, ze in overeenstemming te brengen met de wettelijke en reglementaire bepalingen.
De Klant wordt dus uitgenodigd om regelmatig en voor het plaatsen van elke bestelling de verkoopsvoorwaarden te raadplegen. De klant wordt geacht de algemene verkoopsvoorwaarden van JULIAN SPORT te hebben gelezen en ze zonder voorbehoud te accepteren op het moment van de koopovereenkomst.


ARTIKEL 1 : VOORWERP

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden geven een exhaustieve opsomming van alle rechten en verplichtingen tussen Julian sport en de Klant die goederen of diensten wenst te kopen zoals aangeboden op de website van Julian Sport. Alle voorwaarden van de verkoop tussen Julian Sport en de Klantzullen gebaseerd worden op deze huidige verkoopsvoorwaarden. Zij vermelden alle stadia van de verkoop, van het plaatsen van een bestelling tot de garantie van bestelde producten, via de betaling, de levering en het herroepingsrecht van de Klant.

De Klant van de website http://www.juliansport.com erkent voor het plaatsen van een order de huidige verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en te hebben geaccepteerd.


ARTIKEL 2: BESTELLING

2.1 Talen

De beschikbare talen voor het plaatsen van bestellingen door de Klant op de website van Julian Sport zijn het Frans en het Nederlands

2.2 Identificatie

De Klant heeft de mogelijkheid om bestellingen op de website te plaatsen Julian Sport, enkel op voorwaarde dat dit duidelijk wordt aangegeven op voorhand. Voor de identificatie, moet de Klant een tot zijner beschikking gesteld formulier, volgens de instructies die gegeven zijn op de website van Julian Sport invullen waar hij de nodige informatie geeft en in het bijzonder zijn naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres, een mogelijk BTW nummer en de levering, en het wachtwoord die hij heeft gekozen.
Om te bestellen op de website Julian Sport moet de Klant zich vervolgens identificeren met zijn e-mailadres en wachtwoord.

2.3 Stadia van het plaatsen van een bestelling

JULIAN SPORT geeft aan dat de producten op de site beschikbaar zijn binnen de grenzen van haar voorraad, zonder recht op substitutie die in deel 3 van deze algemene voorwaarden zullen worden gespecificeerd

De Klant heeft de mogelijkheid om de beschikbare producten op de website Julian Sport te bestellen.

Elk van de producten die beschikbaar zijn op de website van Julian sport maakt deel uit van een fiche "Product" met foto's, die de belangrijkste technische kenmerken van aangeboden producten laat zien.

Elke bestelling van de accepteert zonder voorbehoud de prijs en de beschrijving van de producten beschikbaar voor verkoop.

De Klant selecteert de producten die hij wenst te verwerven door te klikken op de knop "Bestellen", aan winkelwagen toevoegen .

In alle stadia van het plaatsen van een bestelling, heeft de Klant de mogelijkheid om de inhoud van zijn bestelling te bekijken en aan te passen door te klikken op de knop "Mijn winkelwagen".

De Klant die de producten die hij wenst te kopen heeft gekozen en die de inhoud van zijn bestelling heeft gecontroleerd, kan doorgaan met de afronding van de bestelling, door te klikken op de knop "Uitchecken".
Om de bestelling te beëindigen en te valideren, moet de Klant , na de samenvatting van zijn bestelling te hebben gecontroleerd en de huidige verkoopsvoorwaarden geraadpleegd en aanvaard te hebben, de informatie die nodig is voor de betaling invoeren.
De validatie van de bestelling wordt als definitief beschouwd en verbindt de Partijen enkel vanaf de betaling van de prijs van de bestelling door de Klant.

Wanneer de Klant zijn bestelling heeft gevalideerd wordt deze geregistreerd door Julian sport die de Klant onmiddellijk een bevestigingsmail stuurt op het adres door hem gegeven. De bevestigingsmail geeft een overzicht van alle informatie met betrekking tot de bestelling, die de koopovereenkomst tussen de Partijen vormt. Deze e-mail vermeldt ook het adres waarop de bestelde goederen door de Klant zullen worden geleverd, alsook de verzendkosten die dienen betaald te worden.

Tenzij anders is bewezen, vormen de gegevens geregistreerd door de service Julian Sport het bewijs van alle elementen met betrekking tot de bestelling, met name over de aard, de inhoud, de prijs en de datum.


ARTIKEL 3: BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

In geval van een volledige of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van een product, zal de klant zo snel mogelijk en per mail worden geïnformeerd door Julian Sport.

In geval van onbeschikbaarheid van een product na bevestiging van de bestelling, zal de klant de mogelijkheid hebben om:

ofwel een kwaliteitsvol vervang product en van gelijkwaardige prijs te ontvangen
ofwel de prijs van het bestelde product te worden terugbetaald binnen maximaal 14 dagen na bestelling
ofwel te wachten tot het bestelde product geleverd wordt. Julian Sportverbindt zich ertoe de klant op de hoogte te houden van de levertijden van zijn eigen leveranciers

ARTIKEL 4: PRIJZEN

De aangekondigd prijzen op de website van Julian Sport zijn in euro en zijn inclusief alle belastingen. Zij houden rekening met eventuele kortingen verleend door Julian Sport , evenals met de toegevoegde waarde (BTW) die geldt op de validatie datum van de bestelling van de Klant.

De op de website vermelde prijzen zijn exclusief de verzendkosten van de bestelling.

Julian sportbehoudt zich het recht om de prijzen op elk moment te kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Eventuele nieuwe belastingen of bijdragen die kunnen worden aangemaakt of gewijzigd, omhoog of omlaag, kunnen ook worden toegevoegd door Julian Sport aan de verkoopsprijs van de producten.
Toch zal de vraagprijs die te betalen zal zijn door de Klant degene zijn die op de datum van de definitieve bevestiging van de bestelling van kracht is. Geen enkele aanpassing van de te betalen prijs kan gebeuren na de validatie van de bestelling door de Klant.


ARTIKEL 5: BETALING

5.1 Bedrag van de betaling

Het totale bedrag (inclusief verzendkosten) van de verschuldigde betaling door de Klant wordt aangegeven op het moment van de definitieve bevestiging van de bestelling en in de bevestigingsmail verzonden naar hem.

5.2 Betalingsmethoden

De Klant zal zijn bestellingen kunnen afrekenen door de volgende manieren van betaling:
Met credit card Julian sport accepteert alleen bankkaarten BCMC, Giropay, Sofort, Bankoverschrijving, KBC / CBC Online, ING HomeBANK, Belfius NetBanking, Visa, iDeal, Mastercard, Maestro, VPay. Dit betekent dat elke andere bankkaart zal worden geweigerd. De klant zal het nummer van zijn credit card, de vervaldatum, de naam van de houder, en de laatste drie cijfers van het nummer dat op de achterkant van de kaart naast de handtekening staat, moeten aangeven.

Ingenico aanvaard betalingen met Visa en Mastercard. Indien u met een kredietkaart wil betalen dan wordt het geldt automatisch afgetrokken.

Het betalingsproces is beschermd door het systeem Ingenico e-Commerce Solutions.

Conform aan het van kracht zijnde reglement, zal Julian sport de bankgegevens van de Klant niet bijhouden. Het is dan ook aan de Klant om het betalingsbewijs op te slaan en af te drukken als hij de bankgegevens van de operatie wil bijhouden.

5.3 Weigering van betaling

Bij weigering van betaling door de bank van de Klant, behoudt Julian sport zich het recht voor om de uitvoering van de levering van de bestelling op te schorten. Deze opschorting zal verlengd worden tot de volledige betaling door de Klant is gebeurd.

Bovendien, in het geval van problemen met de betaling door de klant, behoudt JULIAN SPORT zich het recht om een bestelling te weigeren of te annuleren.

JULIAN SPORT behoudt zich het recht om de in rekening gemaakte kosten door een niet-betaling van welke aard of oorsprong dan ook aan te rekenen aan de klant.

5.4 Eigendomsvoorbehoud

Julian sportbehoudt de volledige eigendom van de bestelde producten tot het uitvoeren van de volledige betaling door de Klant.


ARTIKEL 6: LEVERING

6.1 Plaats van levering

Het levering gebied van Julian Sport dekt België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland.

De bestelde producten of diensten worden geleverd op het adres dat is opgegeven door de Klant bij het plaatsen van de Bestelling en opgenomen in de bevestigingsmail die naar hem verzonden is door Julian Sport

6.2 Eigenschappen en duur van de levering

De maximum duur van de levering van bestelde producten op de website van Julian Sport is 03 werkdagen voor België en 12 werkdagen voor Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland.
Het omvat de voorbereidingstijd en de duur van de verzending en levering door de vervoerder.

De leveringen vinden plaats aan het huis van Klant of op het adres dat door hem werd gegeven bij het bestellen.

De verzendkosten zijn voor de rekening van de Klant. Ze worden vermeld in de bevestiging van de bestelling en in de bevestigingsmail van de Bestelling.

Leveringen via het postkantoor, zijn te volgen op de website: http://track.bpost.be

Na ontvangst van een teruggekeerd pakket door afwezigheid van de Klant op het gekozen afleverpunt, zal Julian Sport de annulering en terugbetaling van de bestelling uitvoeren.

6.3 Late levering

In het geval van een vertraagde levering, verbindt Julian Sport zich ertoe de Klant zo snel mogelijk door een communicatiemiddel te contacteren, en de verwachte duur van de vertraging door te geven.

De Klant kan de overeenkomst enkel beëindigen indien de vertraging van een levering te wijten is aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de rechtspraak van de Belgische rechtbanken.

In geval van annulering van de verkoop door de klant, op de hierboven beschreven voorwaarden zal Julian sport de opdrachtgever terug betalen binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van annulering.

6.4 Verlies van pakket

In geval van verlies van het pakket, zal Julian Sport een onderzoek van post- of carrier services uitvoeren om het te vinden.

Indien de Bestelling wordt teruggevonden, wordt deze direct doorgestuurd naar de Klant, en uitsluitend op kosten van Julian Sport.

Als de bestelling niet is gevonden, zal Julian Sport de klant binnen de 14 dagen na de dag van informatie over het verlies van het pakket door Julian Sportterugbetalen.

6.5 Onjuiste Bestelling / beschadigde Bestelling / Omwisselingen

Ondanks alle zorg ingesteld door Julian Sport bij de voorbereiding en verzending van pakketten, kunnen sommige opdrachten ontbrekende producten, beschadigde of onjuiste producten bevatten.

Indien de Klant van mening is dat de geleverde producten tekortkomingen vertonen, defect of onjuist zijn, is het aan hem om de levering te weigeren, of contact op te nemen met Julian Sport, met een gemotiveerde beschrijving van de tekortkoming of niet-naleving van de Bestelling. De Klant zal over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de levering beschikken om zijn klachten direct te adresseren aan Julian Sport.

Julian sport zal geen restitutie of uitwisseling aanvaarden als de klacht na die tijd aan hem wordt meegedeeld.

De Klant kan zijn klachten per mail richten aan Julian Sport op shop@juliansport.com

Na de klachten te hebben onderzocht, zal Julian Sport de Klant laten weten dat hij de mogelijkheid heeft om het product terug te sturen naar het volgende adres: Julian Sport Dienst retourneren - 366 Gentsesteenweg - 1080 Sint-Jans-Molenbeek - België.

Het geretourneerde product moet in nieuwe staat teruggestuurd worden, compleet met zijn originele verpakking, met alle labels, accessoires, documentatie en handleidingen, alsmede met de aankoopfactuur om het Julian Sport mogelijk te maken de Klant te identificeren.

Julian sportzal de klant informeren over de terugname van het product. De laatste zal de mogelijkheid hebben:

om of een product die identiek is aan het defecte product te laten leveren.
of wanneer het onmogelijk is om een product identiek aan het defecte product te leveren, een kwaliteitsproduct te leveren die overeenstemt met het defecte product.
ofwel een volledige terugbetaling van de prijs van het bestelde product binnen 14 dagen na de datum van terugbetaling.
De retour kosten worden gedragen door de Klant en de omwisseling van het defecte product zal voor de rekening zijn van Julian Sport.

Geen enkele omwisseling of terugbetaling zal worden gemaakt indien kan worden aangetoond dat het defect te wijten is aan de Klant, vooral als dit het gevolg is van een gebruik niet conform aan het normaal gebruik, een wijziging of aanpassing van het product op initiatief van de Klantof door langdurig gebruik door de Klant.


ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT / RETOUR VAN PRODUCTEN

7.1 Betrokken producten

De Klant heeft het recht om zijn bestelling op de website van Julian Sport in te trekken gedurende een periode van 14 kalenderdagen na de levering ervan.
Wanneer deze periode verstrijkt op een zaterdag, zondag of een feestdag of een vakantie, wordt deze verlengd tot de volgende werkdag.

7.2 Voorwaarden

Voor elke aanvraag tot terugname of retour van een product, zal de Klant de Customer Service van Julian Sportof per post naar het volgende adres: Julian Sport, Service retourneren - 366 Gentsesteenweg - 1080 Sint-Jans-Molenbeek - België.

De Klant zal een ontvangstbewijs ontvangen van Julian Sport per kerende post.

De Klant beschikt over een periode van 14 dagen na de bekendmaking van zijn beslissing om zich terug te trekken om de producten terug te sturen naar Julian Sport.

De terugkeer van de producten onderworpen aan het herroepingsrecht zal worden gemaakt op het volgende adres: Julian Sport, Service retourneren - 366 Gentsesteenweg - 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België.

De terugbetaling van de Klant zal worden gemaakt door de wijze van betaling gebruikt voor de bestelling op de website van Julian Sport en zal uitgevoerd worden binnen de 14 dagen na de datum van ontvangst van het verzoek tot nietigverklaring, mits de producten werden teruggestuurd naar Julian Sport.

Zolang de producten niet zijn teruggestuurd naar Julian Sport, zal de terugbetaling van de Klant worden uitgesteld tot de ontvangst van de geretourneerde producten.

De terugbetaling van de Klant zal alle bedragen omvatten die door hem betaald waren voor de aankoop van het product (aankoopprijs inclusief BTW, verzendkosten), exclusief de verzendkosten van het product die voor zijn rekening blijven.

Het geretourneerde product moet in nieuwe staat teruggestuurd worden, compleet met zijn originele verpakking, met alle labels, accessoires, documentatie en handleidingen, alsmede met de aankoopfactuur om het Julian Sport mogelijk te maken de Klant te identificeren.

Producten die onvolledig, versleten, gewassen, geschonden, vervuild of beschadigd zijn door de Klant zullen niet worden teruggenomen door Julian sport.


ARTIKEL 8: GARANTIE

8.1 Wettelijke garantie op de conformiteit

Julian sport beantwoordt het gebrek aan conformiteit die kunnen voorkomen bij de levering van het product en die verschijnen binnen de twee jaar na datum. De items zijn alleen voor hun normale levensduur in garantie.

De klant dient gebreken binnen de maand na de ontdekking ervan te melden, anders wordt de Klant geacht de items definitief te hebben goedgekeurd.
Indien de klant de fout signaleert en het defecte product terugstuurt binnen zeven werkdagen na aflevering, zal het worden omgewisseld (afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad) of terugbetaald worden.
Indien de klant de fout later meldt, of als de schade gering is of als het defect item gebruikt is, kan de klant de beëindiging van het contract niet opeisen.

In ieder geval, als het item beschadigd is als gevolg van verkeerd gebruik of slecht onderhoud, zal er geen gevolg gegeven worden aan de klacht. Ook als de klant geprobeerd heeft om reparaties uit te voeren op het artikel, kan die geen beroep doen op de garantie.

8.2 Disclaimer

De Klant kan geen aanspraak maken op wettelijke garantie, indien de schade het gevolg is van abnormaal gebruik van het product door de Klant.

Hij kan ook geen aanspraak maken op geen enkele garantie als het product een wijziging of reparatie ondergaan heeft, die niet door Julian Sport werd goedgekeurd.


ARTIKEL 9 : AANSPRAKELIJKHEID

In alle stadia van het verwerken van de bestelling, alsook voor de activiteiten na het sluiten van het contract, is Julian Sport verplicht om resultaat te leveren.
Julian sport is dus volledig verantwoordelijk jegens de Klant om de verplichtingen beloofd in het gesloten contract na te leven.

Echter, de aansprakelijkheid van Julian Sport kan niet worden geëist in het geval van het niet of slecht uitvoeren van een verplichting die zou te wijten zijn ofwel aan de Klant ofwel aan een onvoorziene en onoverkomelijk derde contract, of het gevolg is van overmacht, zoals gedefinieerd door de regelgeving en rechtspraak van de Belgische rechtbanken.

Bovendien, kan Julian Sport niet aansprakelijk worden erkend voor schade, van welke aard dan ook, zowel materieel, immateriële, direct of indirect die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van het product of een aanpassing of wijziging die louter op initiatief van de Klant werd uitgevoerd.


ARTIKEL 10: PERSOONSGEGEVENS

Julian sportverbindt zich ertoe de privacy van mensen die zijn website gebruiken, alsook de vertrouwelijkheid van de gegevens en informatie die aan hem medegedeeld is door de Klant niet te schaden.

De informatie verzameld door Julian Sport is noodzakelijk e informatie nodig voor de verwerking en het volgen van de bestelling en voor de opvolging van de verkoop en marketing van het dossier van de Klant.

De Klant heeft het recht om toegang te krijgen tot de informatie over hem , om hieraan wijzigingen aan te brengen of gegevens te verwijderen, en dit kan hij doen op elk gewenst moment bij Julian Sport op het volgende adres: Julian Sport - 366 Gentsesteenweg - 1080 Sint-Jans-Molenbeek - België.

Julian sport stemt ermee in om alle middelen tot haar beschikking in te zetten om de veiligheid en vertrouwelijkheid van informatie en gegevens van de Klantop haar website te verzekeren.

Julian sport stemt er in het bijzonder mee in om geen vertrouwelijke informatie die hem door de Klant toevertrouwd is openbaar te maken.


ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle website elementen van Julian Sport en in het bijzonder, logo's, handelsmerken, namen, afbeeldingen, commentaren, beschrijvingen, zijn beschermd door het merkenrecht, octrooirecht, het recht op het beeld en auteursrecht.

Al deze elementen zijn eigendom van Julian Sport en / of zijn partners. Zij mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, gedownload, op welke wijze dan ook en om welke reden dan ook.

Krachtens de uitzondering voor het privaat kopiëren, is het toegestaan voor de Klant om een kopie te maken van de pagina's van de website Julian Sport voor strikt persoonlijk, niet-commerciële doeleinden, en op voorwaarde dat er geen veranderingen worden aangebracht en dat de merkgebonden en auteursrechtelijke informatie wordt vermeld.


ARTIKEL 12: VOLLEDIGE VOORWAARDEN

In het geval dat één van deze Verkoopvoorwaarden illegaal of niet-afdwingbaar wordt verklaard, en / of ongeldig verklaard wordt door een verandering in de wetgeving of een beslissing van een definitieve rechterlijke macht, worden de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid strikt beperkt tot deze clausule, en zou dit geen invloed mogen hebben op geen enkele manier op de geldigheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 13: DOMICILIE

Voor de uitvoering van deze overeenkomst en de nasleep ervan, is JULIAN SPORT gevestigd te 1080 Brussel, Gentsesteenweg, 366.

De klant op zijn beurt kiest domicilie op het adres dat hij heeft aangegeven voor de aflevering van het product.


ARTIKEL 14: GEEN AFSTAND

De niet-toepassing door Julian Sport van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden vormt geen afstand van het recht om het te beroepen op elk gewenst moment en doet geen afbreuk aan de geldigheid van alle of een deel van deze voorwaarden.


ARTIKEL 15 : GELDENDE WETGEVING EN GESCHILLEN

Alle geschillen die voortvloeien uit de interpretatie of de tenuitvoerlegging van de verkoopvoorwaarden van JULIAN SPORT en eventuele geschillen die voortvloeien uit de plaatsgevonden overeenkomsten tussen Julian Sport en de Klant en alle gevolgen van dien zullen exclusief worden onderworpen aan het Belgisch recht.

Indien een conflict ontstaat tussen de Klant en Julian Sport verbinden de Partijen zich ertoe om tot een minnelijke oplossing te komen, rekening houdend met de belangen van elk alvorens juridische stappen te ondernemen zoals de klant de aanstelling van een overeengekomen bemiddelaar te adviseren en dit voor te leggen aan de voorzitter van de rechtbank van Franstalige koophandel van Brussel op verzoek van beide partijen.

Anders, zullen eventuele geschillen die voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van de algemene verkoopsvoorwaarden van JULIAN SPORT en alle geschillen die voortvloeien uit de plaatsgevonden overeenkomsten tussen Julian Sport en de Klant en alle gevolgen van dien onderworpen worden aan de Belgische wetgeving en aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.