Verzending & Retour

ARTIKEL 6: LEVERING

6.1 Plaats van levering

Het levering gebied van Julian Sport dekt België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland.

De bestelde producten of diensten worden geleverd op het adres dat is opgegeven door de Klant bij het plaatsen van de Bestelling en opgenomen in de bevestigingsmail die naar hem verzonden is door Julian Sport

6.2 Eigenschappen en duur van de levering

De maximum duur van de levering van bestelde producten op de website van Julian Sport is 03 werkdagen voor België en 12 werkdagen voor Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland.
Het omvat de voorbereidingstijd en de duur van de verzending en levering door de vervoerder.

De leveringen vinden plaats aan het huis van Klant of op het adres dat door hem werd gegeven bij het bestellen.

De verzendkosten zijn voor de rekening van de Klant. Ze worden vermeld in de bevestiging van de bestelling en in de bevestigingsmail van de Bestelling.

Leveringen via het postkantoor, zijn te volgen op de website: http://track.bpost.be

Na ontvangst van een teruggekeerd pakket door afwezigheid van de Klant op het gekozen afleverpunt, zal Julian Sport de annulering en terugbetaling van de bestelling uitvoeren.

6.3 Late levering

In het geval van een vertraagde levering, verbindt Julian Sport zich ertoe de Klant zo snel mogelijk door een communicatiemiddel te contacteren, en de verwachte duur van de vertraging door te geven.

De Klant kan de overeenkomst enkel beëindigen indien de vertraging van een levering te wijten is aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de rechtspraak van de Belgische rechtbanken.

In geval van annulering van de verkoop door de klant, op de hierboven beschreven voorwaarden zal Julian sport de opdrachtgever terug betalen binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van annulering.

6.4 Verlies van pakket

In geval van verlies van het pakket, zal Julian Sport een onderzoek van post- of carrier services uitvoeren om het te vinden.

Indien de Bestelling wordt teruggevonden, wordt deze direct doorgestuurd naar de Klant, en uitsluitend op kosten van Julian Sport.

Als de bestelling niet is gevonden, zal Julian Sport de klant binnen de 14 dagen na de dag van informatie over het verlies van het pakket door Julian Sportterugbetalen.

6.5 Onjuiste Bestelling / beschadigde Bestelling / Omwisselingen

Ondanks alle zorg ingesteld door Julian Sport bij de voorbereiding en verzending van pakketten, kunnen sommige opdrachten ontbrekende producten, beschadigde of onjuiste producten bevatten.

Indien de Klant van mening is dat de geleverde producten tekortkomingen vertonen, defect of onjuist zijn, is het aan hem om de levering te weigeren, of contact op te nemen met Julian Sport, met een gemotiveerde beschrijving van de tekortkoming of niet-naleving van de Bestelling. De Klant zal over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de levering beschikken om zijn klachten direct te adresseren aan Julian Sport.

Julian sport zal geen restitutie of uitwisseling aanvaarden als de klacht na die tijd aan hem wordt meegedeeld.

De Klant kan zijn klachten per mail richten aan Julian Sport op shop@juliansport.com

Na de klachten te hebben onderzocht, zal Julian Sport de Klant laten weten dat hij de mogelijkheid heeft om het product terug te sturen naar het volgende adres: Julian Sport Dienst retourneren - 366 Gentsesteenweg - 1080 Sint-Jans-Molenbeek - België.

Het geretourneerde product moet in nieuwe staat teruggestuurd worden, compleet met zijn originele verpakking, met alle labels, accessoires, documentatie en handleidingen, alsmede met de aankoopfactuur om het Julian Sport mogelijk te maken de Klant te identificeren.

Julian sportzal de klant informeren over de terugname van het product. De laatste zal de mogelijkheid hebben:

om of een product die identiek is aan het defecte product te laten leveren.
of wanneer het onmogelijk is om een product identiek aan het defecte product te leveren, een kwaliteitsproduct te leveren die overeenstemt met het defecte product.
ofwel een volledige terugbetaling van de prijs van het bestelde product binnen 14 dagen na de datum van terugbetaling.
De retour kosten worden gedragen door de Klant en de omwisseling van het defecte product zal voor de rekening zijn van Julian Sport.

Geen enkele omwisseling of terugbetaling zal worden gemaakt indien kan worden aangetoond dat het defect te wijten is aan de Klant, vooral als dit het gevolg is van een gebruik niet conform aan het normaal gebruik, een wijziging of aanpassing van het product op initiatief van de Klantof door langdurig gebruik door de Klant.